Procesy Wyższych Stanów Świadomości

PROCESY STANÓW SZCZYTOWYCH

Proces Stanu Szczytowego Świadomości to intensywna praca terapeutyczna realizowana w nieinwazyjnym regresie do konkretnego, wczesnego wydarzenia rozwojowego. Wymaga znajomości technik używanych podczas sesji.

Uzyskanie konkretnego stanu poprawia jakość życia, daje dostęp do głębszych obszarów świadomości oraz zwiększa rozumienie i akceptację siebie. W ciągu życia doświadczamy wielu szczytowych momentów świadomości. Są to chwile radości, gdy robimy to, co kochamy, głębokiej bliskości z ukochaną osobą, satysfakcji z osiągnięć, czy zachwytu pięknem natury, muzyki lub sztuki.

Stan różni się od doświadczenia swoją stałością: jest doznaniem, które trwa. Sprowadza ono lekkość i spokój, pozwala dostrzec złożoność i piękno otaczającego świata. Uświadamia też nasze miejsce w nim oraz rolę, jaką aktywnie odgrywamy, współtworząc porządek rzeczywistości, w której żyjemy.

Zarówno doświadczenia, jak i stany szczytowe są naturalnie przynależne człowiekowi, jednakże zdolność do ich przeżywania bywa tracona z powodu uszkodzeń prenatalnych, a także w obliczu doznanych traum i utrwalonych mechanizmów przetrwania.

Wewnętrzny Spokój

Zmniejsza wrażliwość i reaktywność na traumy z przeszłości, daje uczucie spokoju, zmniejsza niepokój i lęki, wnosi poczucie większej spójności w myśleniu, odczuwaniu i działaniu. Osadza emocjonalnie w ‘tu i teraz’.

Cichy Umysł

Usuwa paplaninę umysłu, np. głosy wewnętrznego krytyka, natrętne myśli, uzdrawia blokady i lęki powstrzymujące przed podjęciem zamierzonych czy upragnionych działań.

Ścieżka Życia

Ułatwia wybór i skierowanie się na optymalną – pośród innych możliwości – ścieżkę życia, i podążanie nią, uzdrawia traumy utrudniające samorealizację oraz przeżywanie radości i poczucia sensu w życiu, pozwala dostrzec i przyjąć własne talenty i potencjały, a także odsłonić najwłaściwsze i najbardziej satysfakcjonujące sposoby ich realizacji.

Światłość Mózgów

Ułatwia kierowanie się dobrem w życiu, wprowadza poczucie jasności i rozumienia życiowych okoliczności, wzmacnia pozytywne nastawienia i akceptację siebie i innych.
Zmniejsza intensywność ujemnych emocji, takich jak: niepokój, lęk, złość, gniew, osądzanie, chęć odwetu, wyrządzenia krzywdy.

Zamiana doświadczenia szczytowego w stan szczytowy

Zamienia doświadczony moment szczytowy w permanentny stan, zwiększa i utrwala jakości wybranego przeżycia transformując go w trwałą jakość.

Proces odzyskania utraconego stanu

Pozwala odzyskać utracone odczucie, doświadczenie lub / i zdolności czy umiejętności szczytowe.

 

Terapia online przez Skype lub Zoom. Czas trwania sesji procesu stanu szczytowego: 2,5h-3h.

Zwykle realizuje się trzy pełne powtórzenia na każdy z procesów.